Home

Iliaden sammanfattning

Iliaden (klassisk grekiska Ιλιάς, Iliás) är ett epos som troligen är det äldsta bevarade exemplet på grekisk litteratur. Iliaden berättar en del av historien om belägringen av staden Ilion ( Troja ), det vill säga det trojanska kriget , och är, tillsammans med Odysséen , ett av de två stora diktverk som traditionellt tillskrivs Homeros , en jonisk diktare Iliaden är alltså berättartekniskt ett komplicerat verk, som vid sidan av den linjära handlingen rymmer återblickar, retrospektion. Dessutom så kallad retardation, vilket innebär att berättelsen så att säga stannar upp mitt i det mest spännande, och ägnar sig åt långa beskrivningar, allt för att hålla lyssnarna förväntansfulla och otåliga Iliaden. Klassiskt epos skrivet på hexameter och berättar om en del av det trojanska kriget, med fokus på delar av belägringen av staden Troja. Anses från början vara en muntlig tradition som den joniska diktaren Homeros skrev ner. Dateras till 700-talet f.Kr. och innefattar cirka 16 000 verser fördelat i 24 sånger

Iliaden är från början en berättelse som har gått från mun till mun. Man vet egentligen inte vem som har skapat berättelsen, men Homeros anses av de flesta vara sångernas ursprungliga skapare. Man tror att Homeros reste omkring i Grekland och underhöll det grekiska folket Vad handlar Iliaden om? Iliaden handlar om det trojanska kriget i slutet av Mykenes storhetstid ungefär 1200 f. Kr. Egentligen handlar boken bara om de sista månaderna i det tio år långa kriget. Namnet Iliaden har boken fått efter staden. Vi kallar den för Troja men på den tiden hette staden Ilion Iliaden, en skildring av kriget vid Troja, börjar med att Akilles vägrade att delta i kriget. Kriget hade pågått i nio år och Akilles var grekernas främste kämpe. Han var näst intill osårbar. Hans mor, gudinnan Thetis hade doppat honom i floden Styx när han var liten för att göra honom osårbar Iliaden räknas av många som det första litterära verket någonsin i Europa och tillskrivs ofta Homeros. Berättelsen tilldrar sig under det trojanska kriget och här blandas gudar och människor, mytologi och historia Iliaden är ett grekisk diktverk från 700-talet före Kristus. Iliaden sägs ha skrivits av Homeros, som också ska ha skrivit Odysséen. Det är två av de. (26 av 185 ord

Iliaden består av 24 sånger och handlar om kriget i Troja. Bakgrunden till kriget är att den sköna Helena, gift med spartakungen Menelaos, rövats bort av den trojanske prinsen Paris I Iliaden får vi veta om trojanska kriget. Och ur Odyssén får vi veta hur det var för Odysseus att komma hem igen efter kriget. Det finns lite spekulationer på att det har funnits fler verk men det är endast Iliaden och Odyssén som har bevarats. Sammanfattning! • Antiken varade i ca: 1200 år. Från 800 f Relationerna mellan människor och gudar är centrala i Illiaden och Odysséen och det är givetvis en återspegling av hur antikens människor uppfattade världen. Grekerna såg upp till en mängd gudar (vilka enligt myten sades hålla till på berget Olympos), och inte en enda Iliadenär liksom Odysséenförfattad i daktylisk hexameter. Den omfattar cirka 16 000 verser och indelades av grekerna i 24 sånger. Ordet Iliadbetyder hörande till Ilion, namnet på själva staden, i motsats till Troja(grekiska: Τροία), staten runt omkring Ilion, som Priamosvar härskare över. Namnen används ofta utan åtskillnad

Iliaden - Bokus - Din bokhandlare

7 Iliaden - Hektor Postat den 2015-02-17 av språkspanaren Den forntida staden Troja hade blivit anfallen av en stor grekisk här efter att prins Paris av Troja hade rövat med sig den sköna Helena, drottning av Sparta En sammanfattning av Iliadens berättelse om Achilles Killing Hector. 11 Dec, 2019. Med undantag för Hector är trojanerna inom Trojas murar. Apollo vänder sig till Achilles för att berätta för honom att han slösar bort sin tid på att jaga en gud eftersom han inte kan döda honom Iliaden & Odysséen. Författar-. presentation: Homeros. Iliaden skildrar en händelse under det tionde och sista året av det trojanska kriget - grekernas krigståg mot Troja. Akilles, som är grekernas främste hjäte, har dragit sig tillbaka efter en tvist med härföraren Agamemnon Johannes Anyuru låter Iliaden fungera som en ram i sin diktsamling Det är bara gudarna som är nya och som handlar om livet i förorten på 2000-talet. I diktsamlingen finns en hel del citat från just Iliaden med, t ex i delarna vi mot dom och alla mot alla

Iliaden - Wikipedi

Iliaden skildrar en händelse under det tionde och sista året av det trojanska kriget - grekernas krigståg mot Troja. Akilles, som är grekernas främste hjäte, har dragit sig tillbaka efter en tvist med härföraren Agamemnon Iliaden är också ett mästerverk under antikens tid. Iliaden och Odysséen är högst troligt de äldsta bevarade exeplet på grekisk, och därmed Europerisk litteratur Iliaden ger i vissa avseenden en mer heroisk bild av kriget än Aeneiden; de homeriska hjältarna är mer entydigt krigare och deras bedrifter har en ton av lyckligt överdåd som ibland saknas hos Vergilius, som själv hade känt av krigets destruktiva sidor under de blodiga åren från Caesars inmarsch i Italien år 49 f.Kr. till Octavianus slutliga seger nästan tjugo år senare Iliaden skildrar en händelse under det tionde och sista året av det trojanska kriget - grekernas krigståg mot Troja. Akilles, som är grekernas främste hjälte, har dragit sig tillbaka efter en tvist med härföraren Agamemnon

Iliaden - www.larare.a

LIBRIS titelinformation: Iliaden / Homeros ; tolkad och kommenterad av Ingvar Björkeson ; inledning av Sture Linnér En sammanfattning i punktform om antiken. Grekerna Gudar och hjältar i dikten Myten om trojanska kriget Iliaden och Odysséen Gudar, människor och samhälle i dikterna Dikternas tillkomst Lyrik - inte bara om kärlek Dramats födelse Aiskylos Sofokles Euripides Aristofanes Historieskrivning och filosof

Iliaden av Homeros - LitteraturMagazine

Iliaden - Mimers Brun

Homeros Iliaden har skuggat den västerländska (och ibland den bysantinska) litteraturhistorien ända sedan dess tillkomst i ett svunnet 700-tal före Kristus Att det här mästerverket inte blev Augustpris-nominerat i år är, faktiskt, en skandal. Theodor Kallifatides roman väver samman Homeros berättelse ur Iliaden om belägringen av Troja med några människor i en liten grekisk by som var ockuperad av Nazi-Tyskland under andra världskrigets sista år Iliaden är en riktig höjdare som stått sig längre än nästan all litteratur. En kort sammanfattning: trojanen Paris får ihop det med den sköna Helena och tar med henne hem. måndag 29 mars.

Grekland, Iliaden och Odysséen - Skolbo

 1. Läxa: läsa sammanfattningen Iliaden. Vecka 46. Måndag 11/11Vi ser filmen Troja. Tisdag 12/11 Fys.test - lektionen utgår. Vecka 47. Måndag 18/11 Se filmen Troja. Tisdag 19/11 Se klart filmen Troja Jämföra filmen Troja och sammanfattningen av Iliaden Läxa sammanfattningen av Odysséen. Vecka 48. BA2 Måndag 25/1
 2. net. Historiker är inte helt överens om hur gamla de här diktverken är (några säger att de fanns redan 700 f.Kr., andra att de är mer sentida), men man är överens om är att de berättades muntligen långt innan de blev nedskrivna
 3. Jag behöver stycken ur Iliaden, men inga sammanfattningar då jag ska jämföra boken med filmen Troja. Jag har tästat google, dock finns det säkert människor här som är bättre på att googla än vad jag är. Så när man har provat alla som är online på messenger så varför int
 4. Iliaden (klassisk grekiska Ιλιάς, Iliás) är ett epos som troligen är det äldsta bevarade exemplet på grekisk litteratur. Iliaden berättar en del av historien om belägringen av staden Ilion (), det vill säga det trojanska kriget, och är, tillsammans med Odysséen, ett av de två stora diktverk som traditionellt tillskrivs Homeros, en jonisk diktare
 5. This website contains a collection of photos and images. It is used solely for informational purposes, and is not to be construed as an official site
 6. Iliaden handlar om det sista året av det tioåriga kriget mellan Troja och Sparta. Det vi vet om grekisk-romersk mytologi vet vi i mångt och mycket tack vare detta klassiska verk. Men även fortsättningen - Odyssén. mer om Iliaden
 7. En kortare recension av filmen Troja (originaltitel: Troy). Eleven redogör för filmens handling och diskuterar dess referenser till Homeros verk Iliaden. Vidare så beskriver eleven även sin personliga filmupplevelse och betygsätter filmen

1 Trojanska kriget När havsnymfen Thetis skulle gifta sig med kung Peleus var alla gudar, gudinnor och kosmiska väsen inbjudna. Utom Eris som var osämjans gudinna Epos 1: Iliaden Bakgrunden Bakgrunden till berättelsen om det trojanska kriget är bröllopet mellan Peleus, en berömd hjälte som deltagit i jakten på det gyllene skinnet tillsammans med Jason, och den gudomliga Tetis, dotter till havsguden Nerevs

5 Iliaden- Akilles Berättelser ur litterature

Sammanfattning Iliaden och Odysséen anses av många vara två av tidernas främsta litterära mästerverk. Men vad anser eleverna efter arbetet med Homeros ; Odysséen / Lättläst av Homeros - LitteraturMagazine . Tjena, prov på litteraturhistoria imorgon och en av instuderingsfrågorna lyder 6 Vergilius. För skrivkonsten och andra konstarter i det romerska riket blev Greklands kultur idealet. Traditionen med det grekiska dramat bars upp av dramatiker som Lucius Accius medan det första romerska eposet skrevs av Gnaeus Naevius och behandlade det puniska kriget. Fast det blev Vergilius (70-19 f.Kr.) som skulle skriva det främsta av de romerska eposen Genomgång (17:28 min) där du kan lära dig historien kring olika företeelser som vi ärvt från antikens Grekland. Här berörs demokrati, Iliaden, Odysséen, teater, olympiska spelen, vetenskap m.m Till dessa hör naturligtvis Homeros' Iliaden, som här presenteras i ny, förtjänstfull svensk översättning av Ingvar Björkeson. Denna utgåva innehåller också en omfattande kommentar och en översiktlig sammanfattning av handlingen sång för sång Anledningen till att jag valde att läsa Odysséen istället för Iliaden är den att Odysséen sägs vara vackrare skriven. O dysséen handlar om hjälten från kriget i Troja, Odysseus. Boken består av 24 sånger där det berättas om Odysseus långa och många irrfärder från sitt fångenskap hos nymfen Kalypso tills han återvänder till sin hemö och väntande fru Penelope

Den är i mina ögon den starkaste antikrigsdikt som har skrivits, säger Theodor Kallifatides om Iliaden. Nu har han själv bidragit till traditionen med en hjärtekrossande saga som jag hoppas blir en klassiker i den svenska litteraturen I Theodor Kallifatides version av Iliaden är gudarna bortrensade och dramatiken tydligare. Men kriget, grymheterna och hjältedåden är marinerade i författarens varma livsvisdom. När han återger den klassiska berättelsen får läsaren lika mycket spänning som reflexioner om kärlek och sorg och hur det är att vara människa Iliaden. 6 min · En flera tusen år gammal berättelse som inte bara handlar om ett krig. Serien är kopplad till ämnet svenska på gymnasiet och fungerar som såväl introduktion som sammanfattning av olika kursmoment. Syftet är att komplettera undervisningssituationen med bilder,.

- Göra en sammanfattning av innehållet i de två eposen Iliaden och Odyssén - Berätta om en viss episod ur Odyssén eller Iliaden t ex när Odysseus möter cyklopen eller historien om den trojanska hästen. - Kunna koppla utdrag ur de två eposen till rätt titel Sammanfattning 46 4. Litteraturförteckning 47 5. Appendix 49. 3 1.Introduktion 1.1 Episka liknelser i Iliaden och Odysséen Ett framträdande stilistiskt hemkomst kallar Delblanc liknelserna i Iliaden för fönsterluckor mot en fridfull och soli

Homeros Iliaden - i gränslandet mellan öst och väst Kursen behandlar relationen mellan antikens folk öster och väster om Egeiska havet med utgångspunkt från myten om det Trojanska kriget. Vi analyserar Iliaden och sätter den i relation till arkeologiskt material och forskning om Troja/Hisarlik och Grekland under sen bronsålder/tidig järnålder Iliaden och Odysséen och Troja | Jämförelse - Studienet.se. Grekland, Iliaden och Odysséen - Skolbok. Iliaden & Odysséen PDF - inpresidotunper. Resumé af Iliaden og Odysseen. [Ausonius] - Aigis. Oldportalen | Iliaden og Odysseen som forbilleder. Antikens värld, den grekiska kulturkretsen - ppt ladda ner

Iliaden (klassisk grekiska Ιλιάς, Iliás) är ett epos som brukar anses vara det äldsta bevarade exemplet på grekisk, och därmed europeisk, litteratur. Iliaden behandlar en del av historien om belägringen av staden Ilion (), det vill säga det trojanska kriget, och är, tillsammans med Odysséen, ett av de två stora diktverk som traditionellt tillskrivs Homeros, en jonisk diktare Vad handlar odysseen om. Odysseen (gresk: Ὀδύσσεια, Odysseja) er det antatt yngste av de to bevarte episke dikt/epos som tilskrives den greske dikterskikkelsen Homer (det andre er Iliaden).Verket beskriver Odyssevs' hjemreise etter trojanerkrigen, og hans sønn Telemakhos' leting etter sin far Till skillnad från Iliaden och Odysseen överlever de cykliska eposen bara i fragment och sammanfattningar från sena antiken och den bysantinska perioden . Den episka cykeln var destillationen i litterär form av en muntlig tradition som hade utvecklats under den grekiska mörkåldern , som delvis baserades på lokaliserade hjältekulturer Hektor och Andromakhe är en del av Iliaden och Odysséen troligtvis nedskriven 700 f.Kr. av Homerus, men inga källor är säkra. Berättelsen handlar om den mäktige Hektor, son av Priamos, Trojas tronarvinge och hans hustru Andromakhe innan Hektor ska gå ut och möta sitt öde, Akilles den obesegrade och odödliga krigaren RECENSION. Sjung, o gudinna om vreden som brann hos Peliden Akilles olycksdiger, till tusende kval för akajernas söner. Inledningen till Iliaden var det exempel på hexameter som man fick lära sig i gymnasiet på 60-talet. Redan på sjunde raden presenterar Homeros den olösliga konflikten mellan grekernas härförare Agamemnon, Mykenes kung, och deras största..

Svenska förklarad: Iliaden UR Pla

7 forskning som fokuserar på en aspekt av framställningen är Stroup som granskar kvinnorna utifrån ett sexuellt perspektiv och argumenterar för deras gestaltning som hetärer.8 Bortsett från könsidentitet, den privata och den offentliga sfären samt sexualitet är politi Följande sammanfattning av trojanskriget följer ordningen på händelserna som ges i Proclus sammanfattning, tillsammans med Iliaden , Odyssey och Aeneid , kompletterad med detaljer från andra författare. Krigets ursprung . Polyxena Sarcophagus i Troy Museum Köp Iliaden, Bokförlaget Atlantis (Isbn: 9789173537414) hos Ord & Bok

Iliaden - Uppslagsverk - NE

Iliaden sägs ha skrivits av Homeros, som också ska ha skrivit Odysséen.Det är två av de (26 av 185 ord Odysseen homeros sammanfattning Odysséen - Wikipedi . Odysséen (klassisk grekiska Oδύσσεια, Odýsseia) är ett epos som tillsammans med Iliaden brukar tillskrivas Homeros och därmed skulle vara den äldsta Sammanfattning: Antikens Grekland 10 röster. 19640 visningar uppladdat: 2010-03-08. Inactive member. Nedanstående Iliaden handlar om det trojanska kriget och Odysséen om krigaren Odysseus långa resa hem efter kriget. Men grekisk dikt handlar inte bara om krig,. Även i Iliaden och Odysséen spelar de en viktig roll. Ge exempel på gudar som nämns i filmen Troja och beskriv deras egenskaper. Vilka likheter, men också skillnader, finns det mellan gudar och människor? Ta reda på vilken betydelse gudarna har för olika händelser i Iliaden och Odysséen och i myterna om kriget Iliaden vs Troja - Jämförande filmanalys Du har under detta moment fått information om, och läst utdrag från, Homeros Iliaden och sett filmen Troja som bygger på denna berättelse. Nu ska du skriva en analys där du jämför filmen med texten - det du vet om den <i>Iliaden</i> utspelar sig under det Trojanska kriget. Här figurerar mytiska personer som Akilles, Agamemnon och Hektor. <br><br> Homeros levde med sannolikhet under 700-talet f.Kr. i antikens Grekland. Han tillskrivs de legendariska eposen <i>Iliaden</i> och <i>Odysséen</i>, som anses ha haft traderade förlagor. <i>Iliaden</i> och <i>Odysséen</i> är de äldsta bevarade verken från.

Jämföra filmen Troja och sammanfattningen av Iliaden. Torsdag 21/11 Se filmen O Brother Where Art Thou Läxa Sammanfattningen av Odysséen. Vecka 47. Måndag 18/11 Ställa upp en tes och argument för filmen Troja och för texten om Iliaden Omdömen i svenska 2. Torsdag 21/11 Se O Brother Where Art Thou Ómdömen i svenska 2. Vecka 48. I Sammanfattning. Ödmjuk bön. Plåga. Gräl. Bokens viktigaste karaktärer. Engelsk översättning. Kulturella anteckningar om Iliadbok I; II Sammanfattning. Greker och trojaner gör sig redo för striden. Bokens viktigaste karaktärer. Engelsk översättning ; Iliaden eller berättelsen om det trojanska kriget har fascinerat människor i.

4.1 Iliaden och Odysseen - Learnif

Andromake ur Homeros Iliaden, Medea ur Euripídes Medea och Lysistrate ur Aristofanes komedi Lysistrate. Bakgrund Antikens epok varade mellan cirka 700 före Kristus - 400 efter Kristus, alltså i omkring 1100 år. Homeros levde på 700-talet f.kr, det var han som skrev Iliaden och Odyssén. Dessa två verk är episka (kommer ifrån ordet epik) Sammanfattning av antikenAntiken varade 800 år f.kr. och slutade 500 år e.kr. på antikens tid handlade nästan allt om Grekland och det är för all handel började där. Grekland gjorde kolonier i andra länder och tog inspiration av andra länders kulturer. Grekland bestod av självstyrande städer och talade samma språk därför såg de sig själv År 1193 före Kristus. De trojanska prinsarna Hektor och Paris underhålls av den spartanske kungen Menelaos, men på hemvägen berättar Paris att han fört med sig kungens hustru, Helen... RECENSION. Roland och miraklet med de blommande lansarna; Roland mitt i stridsvimlet; Roland försöker slå sönder sitt svärd mot en sten; Roland blåser i sitt horn; Roland dör På mitt arbetsbord ligger boken La Légende de Roland dans l'art du moyen âge - två enorma volymer, utgivna i Bryssel 1966 av Rita Lejeune och Jacques Stiennon Iliaden slutar här och vi får inte läsa om Akilles död. Andra verk berättar dock att Akilles dog innan akajerna besegrade Troja. Det är den trojanske hövdingasonen Paris som dödar Akilles genom att skjuta en pil i hälen på honom, en pil som sannolikt ger upphov till en svår infektion som leder till döden

Kortfattad sammanfattning. Vill du ha en fullständig sammanfattning av Iliadens låtar?Vi tar hand om det om du inte vet hur du ska extrimera dig själv mellan uppgifter och frågor. Innan du börjar måste du dock veta att Iliaden är en av de mest majestätiska eposerna av forntida litteratur och fortfarande är en av hörnstenarna i undervisningen i skolan Kunna berätta om Iliaden och Odysséen - fakta om verken och handlingen i grova drag; Känna till den grekiska gudavärlden; Förstå att ditt ordval har betydelse för att skapa rätt stämning i texter; Ge kamratrespons på text Arbetsformer. I undervisningen kommer du att. Leta fakta om grekiska gudavärlden i uppslagsverk och på näte Iliaden handlar först och främst om grekernas störste krigare Akhilleus den from HUMAN GEOG UTVC21 at Lund Universit

Antikens störste författare: Homeros (Iliaden och Odysseus) textutdrag ur Iliaden - filmklipp här (YouTube). Läs mer om Homeros här. Antikens största poet: Sapfo (dikter). Sapfos dikter är enkla och korta. De handlar om naturupplevelser, men framför allt om kvinnor och kvinnors skönhet Bland dessa är Iliaden och Odyssén de mest kända. På 700-talet f.Kr förbättrades förbindelserna med andra länder. I samband med det tog skrivandet fart i Grekland. De mest kända verken från perioden är Homeros Iliaden och Odyssén som bygger på gamla folksägner (se ovan) Berätta handlingen i Iliaden. Berätta i stort sett allt eller gör en kortare sammanfattning. Stödord: Eris, osämjans gudinna, gyllene äpplet. Bröllop, skönhetstävling. Paris (son till kungen av Troja) tar Menelaos (kung av Sparta - ett kungarike i Grekland) hustru Helena Iliaden och Odysséen är skrivna på hexameter: Solen sprang upp ur det glänsande havet från nattliga vilan Hildebrandsstrof Hildebrandsstrofen är ett vanligt versmått i bl a hjältedikter och psalmer. Strofen är uppbyggd av jamber och består av åtta korsrimmade rader

På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon En god sammanfattning skrev Pelle Snickars i SvD den 13 maj 2004: men har heller inget att göra med den spridda bilden av det ensamma geniet med en spade i ena handen och Iliaden i den andra, som ända sedan han som barn fick höra berättelsen om staden gjort det till sitt livsmål att leta reda på den osv

Iliaden. Iliaden är ett grekisk diktverk från 700-talet före Kristus. Iliaden sägs ha skrivits av Homeros, som också ska ha skrivit Odysséen.Det är två av de (26 av 185 ord ; Nedan presenteras ett kort sammandrag av handlingen i Odysséen, som illustration till de händelser Shay diskuterar i sin bok. Del 1- 4. Ett hem utan make eller far Alla citat ur Sofokles Kung Oidipus nedan är tagna från samlingen De Grekiska Tragedierna, översatt av Björn Collinder, Vertigo Förlag, 2005. Handlingen i Kung Oidipus lyder, i korthet, som följer: Oidipus är son till kungen Laios och drottningen Iokaste i den grekiska staden Thebe. Kungaparet får av oraklet i Delphi (se förra inlägget) höra e

Antiken (litteratur-historia) - Mimers Brun

Iliaden utdrag. Iliaden-tryck_svenska klassiker 2012-04-12 14:15 Sida xi. insikt, som varje nytt krig tvingar oss att aktualisera. När jag läste Simone Weils slutrader, började jag tro att du själv läst dem med alldeles speciell uppmärksamhet: »Men ingenting I sammanfattning av Iliaden har de en mycket större roll och uppenbarar sig för att förklara varför olika karaktärer beter sig på vissa sätt, men i filmen uppenbarar de sig aldrig och pratas samt beskrivs knappt 3.1 Iliaden 39 3.1.1 Intrigen 41 3.1.2 Slutet på berättelsen 42 3.2 Kvinnorna vid graven 44 3.2.1 Berättande karaktärer 46 3.2.2 Kvinnorna och berättandet 49 3.3 Sammanfattning 50 Diskussion 51 4.1 Likheter och skillnader 51 4.2 Numerus och genus - skäl för jämförelse? 53 4.3 Intertextuella slutsatser 54 4.3.1 Den linjära modellen 5 2 Iliaden och Odysséen De båda verken Iliaden och Odysséen blev nedskrivna på 700-talet före Kristus. Frågan om vem som skrev ner dem eller vilka som skrev ner dem är en fråga jag, som redan nämnts i min avgränsning, inte kommer att diskutera. Jag kommer att hänvisa till det namn vi oftast använder oss utav, Homeros Sammanfattning om antika Grekland. Posted on January 16, 2014 by ismailmesinovic under Uncategorized. Epik är som Iliaden och Odysseen det är en hjältehistoria det finns en hjälte i berättelsen.Lyrik är som drama idag det handlar mycket om känslor. Dramatik var teater pjäser

Homeros - Illiaden och Odysséen - Litteraturhistorien

i Gilgamesheposet och Iliaden. Vad gör Gilgamesh respektive Akilles efter den bäste vännens död? Hur förlikar de sig slutligen med det? Sammanfattning Vad anser eleverna vara den största behållningen med verket? Lyckas verkets teman fortfarande göra oss eftertänksamma? Fungerar stilen ännu eller är den lite irriterande? Eller. T han Iliaden och T han Odyssey, som bitar av litteratur, ändå placera sig vid början av studiet av västerländska litteraturen. Dessa två verk är så viktiga för studiet av västerländsk litteratur, eftersom så många efterföljande litterära verk hänvisar till allt som är homeriskt • Skriv din kritik av Iliaden i form av en standard uppsats. Tänk på att en kritik skiljer sig från bara en sammanfattning bör det innehålla inslag av analys, utvärdering och väl motiverat yttrande. Börja med ett stycke-- eller ett inledande avsnitt, beroende på önskad längd av din kritik--att ditt tema och din åsikt

Iliaden (klassisk grekiska Ιλιάς, Iliás) är ett epos som troligen är det äldsta bevarade exemplet på grekisk litteratur. 233 relationer Han lämnar över Hektors kropp Priamos Iliaden slutar med Hektors högtidliga from HUMAN GEOG UTVC21 at Lund Universit (Iliaden, bok 1, v 1-5. Översättning Ingvar Björkeson 1999) Med dessa rader fick västerländsk litteratur en rivstart. Iliaden och Odysséen har haft och har fortfarande en oerhörd betydelse för västvärldens kultur, tänkesätt och litteratur. Theodor Kallifatides visar detta i sin aktuella bok »Slaget om Troja« (2018) Föreståndarinnan fru Hagberg. Bogserbåt hämtar 'Iliaden' och för fartyget upp för Göta älv. Proveniens SF. (00.01.05) 2. (Stockholm) 15:e Skansenloppet på skidor. Sammanfattning. Skansen, klockstapeln vid Seglora kyrka. Skidåkare, publik. Bilar och fotgängare på djurgårdsväg mot Skansen. Torsten Wiklund, Riksidrottsförbundet, och.

 • Platsbyggd garderob IKEA.
 • Dornsavanne Pflanzen.
 • Kroppsscanning maskin.
 • Hur pluggar man till ett prov dagen innan.
 • Elmotor båt 1000W.
 • VOLT Lighting.
 • Vattenkvalitet Halmstad.
 • Santa Maria del Fiore dome.
 • Värdekoder SSO 2020.
 • Astrologi betyder.
 • Gåshaga Restaurang.
 • Tre bröder webbkryss.
 • Jämtlands läns museum.
 • Afro hair and Beauty online shop.
 • Vad kostar en cockerpoo.
 • Stjerneskudd ønske.
 • Hydroscand Västerås.
 • Hjärtat mitt Goboken.
 • Cynops pyrrhogaster.
 • Ersatte sättare med metalldito.
 • Bygga golv i ladugård.
 • Spjälsäng Dropside Grå.
 • Hoe werkt Tinder.
 • Sikorsky helicopters for sale.
 • Objektiv kamera.
 • Civil War Filmywap.
 • Borgmästare mär.
 • Весели цитати.
 • Ernährungs docs rezepte.
 • Profetbok i GT.
 • Spanska kändisar.
 • Macy's nina shoes.
 • Star wars filme.
 • En Cuánto tiempo se desarrolla el papiloma humano en mujeres.
 • Thailändska ambassaden.
 • Linda de Mol vermogen.
 • England Nations League.
 • Bob Ross Oberschöneweide.
 • Mitt tinder konto försvann.
 • Åsnor till salu 2020.
 • PowerPoint video presentation.