Home

Psykoterapeut utbildning universitet

Under läsåret 2020/2021 bedrivs utbildningen huvudsakligen på plats och delvis på distans. Vi kommer att ha god vana att upprätthålla kvalitén även under besvärliga omständigheter. För Psykoterapeutprogrammet ska du ansöka här, men observera att programmet inte har någon kompletteringstid eller andra antagning Psykoterapeutprogrammet är till för dig som har jobbat minst två år inom vårdande yrke med psykoterapeutiskt arbetssätt, uppfyller kraven för grundläggande samt särskild behörighet, och vill vidareutbilda dig till legitimerad psykoterapeut. Umeå universitet erbjuder två inriktningar; allmän inriktning respektive specialistpsykolog inom klinisk psykologi/psykoterapi Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi för dig som har ett annat människovårdande yrke som grund. Programmet har erkänt en mycket hög kvalitet och är även ackrediterat av Sveriges Psykologförbund som specialistutbildning för psykologer (inriktning: Psykologisk behandling/psykoterapi) Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning i psykoterapi på avancerad nivå för personer som redan har en akademisk utbildning i ett människovårdande yrke och som har en grundläggande utbildning i psykoterapi. Programmet fokuserar på såväl skolövergripande som skolspecifika frågor

För att du som student ska få så bra förutsättningar som möjligt att studera på distans. Psykoterapeutprogrammet. Vår psykoterapeututbildning ger kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att verka självständigt och flexibelt i en komplex klinisk verklighet. Digitalt Öppet Hus - inspelning från den 10 mars 2021 Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i psykoterapi och ger dig behörighet att söka vidare till psykoterapeutprogrammet. Den riktar sig även till dig som vill arbeta med psykoterapi under handledning inom ramen för ditt vanliga yrke. Tidigare universitets/högskoleutbildning krävs Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot individualpsykoterapi PDT är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi som går på halvfart under tre år. Programmet leder till en psykoterapeutexamen. Arbetet som psykoterapeut innebär att utreda, planera, genomföra och utvärdera psykologisk behandling i olika former

Psykoterapeutprogrammet, inriktning PDT - Stockholms

Den sökande ska inom ramen för den grundläggande utbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut. Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande Legitimation för psykoterapeuter infördes 1985. Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter. För legitimation krävs examen från Psykoterapeutprogrammet. Denna utbildning omfattar 90 hp vilket motsvarar 3 års studier på halvfart Umeå universitet Programmet omfattar 90 högskolepoäng och genomförs som en distansutbildning på halvfart under sex terminer. Programmet bygger på två olika inriktningar; Psykoterapeutprogrammet,.. Psykoterapeutprogrammet på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, var först i Sverige (2015) med att erbjuda en sammanhållen statligt finansierad specialistutbildning för psykologer, med metodval KBT/PDT. Inriktning Psykologspecialist - metod KBT vänder sig till dig som är legitimerad psykolog Umeå universitet. Markera för att jämföra. Psykoterapeutprogrammet - Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi. Programmet omfattar 90 högskolepoäng och genomförs som en distansutbildning på halvfart under sex terminer. Programmet bygger på två olika inriktningar; Psykoterapeutprogrammet,..

Psykoterapeutprogrammet - Umeå universite

 1. st två år inriktat på psykoterapi, sedan är du behörig att söka påbyggnadsutbildningen till psykoterapeut. Utbildningen brukar vara i 3 år på halvfart. Antagningskraven kan skilja sig en aning mellan utbildningarna, kontrollera med den utbildning du vill gå vilka krav det är som gäller. Legitimatio
 2. Grundläggande utbildning i psykoterapi ges i syfte att skapa en bred kunskap om psykoterapeutiska teorier och behandlingsmetoder som har ett vetenskapligt stöd. Vikt läggs också på skolövergripande perspektiv grundat på psykoterapiforskning där behandlingsrelationen sätts i fokus
 3. För att bli psykoterapeut krävs det att man går Psykoterapeutprogrammet på universitet eller högskola. Programmet är en påbyggnadsutbildning och kan läsas av exempelvis läkare, socionomer och psykologer

Parallellt med halvtidsstudierna på utbildningen löper en obligatorisk arbetsplatsförlagd praktik på halvtid. Utbildningen omfattar följande kurser Kurs 1: Professionskurs I (7,5 hp) Kurs 2: Klinisk bedömning (7,5 hp) Kurs 3: Psykoterapeutiska metoder inom KBT (7,5 hp) Kurs 4: Vetenskapsteori och forskningsmetodik (7,5 hp Författare kbtsverige Postat juli 29, 2020 juli 30, 2020 Kategorier Familjeterapi, Psykodynamisk terapi, Uncategorized, Utbildningar Etiketter Basutbildning psykoterapi, Grundläggande psykoterapiutbildning, Ki, Lista steg 1 utbildningar, Psykologpartners, Psykoterapeut, psykoterapeut leg, Steg 1, Stockholms universitet, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi, Umeå universitet. HT2021-VT2024. Kursstart: 19-20 augusti 2021 Sista ansökningsdag: 16 maj 2021 Utbildningstider: Torsdagar och fredagar ojämna veckor. Andra föreläsningsdagar kan förekomma i undantagsfall. Kontaktperson: My Frankl, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil. dr. i psykologi 070 715 77 26, my.frankl@sapu.se Kostnad: 42 500 kr/termin exkl. moms. I priset ingår även det internat som sker i. Psykoterapiprogrammet blir på 90 högskolepoäng. Utbildningen sker på halvfart under tre år så att studierna kan kombineras med arbete exempelvis inom vården. Ett antal träffar per termin hålls på Umeå campus men i övrigt sker utbildningen via internet. Det blir intagning en gång per år till cirka 20 studieplatser

På universitet kan psykologer arbeta som lärare eller forskare. Vill du arbeta som forskare kan du efter psykologexamen läsa en forskarutbildning. Eftersom din psykologexamen är en examen på avancerad nivå är du behörig till att söka forskarutbildningen när du läst klart psykologprogrammet Den övergripande målsättningen med denna utbildning är att studenten efter avslutad utbildning skall kunna bedriva psykoterapi under handledning av en legitimerad psykoterapeut. Utbildningen har en inriktning med affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi och gemensamma faktorer (common factors) mellan olika psykoterapeutiska inriktningar Karlstads universitet Information om hur du ansöker till KPU hittar du i högerspalten under rubriken ANSÖKAN. Fria sökord: Kompletterande pedagogisk utbildning, distans,.. Kursen behandlar den kognitiva beteendeterapins metoder, motiverande samtal, beteendeanalys, exponering och emotionellt undvikande, psykoedukation, värderingar och kognitiv omstrukturering samt återfallsprevention

Psykoterapeutprogrammet 2020/2021 - Uppsala universite

Grundutbildning i psykoterapi med KBT hos Sverigehälsan. Studera till KBT-terapeut på halvdistans parallellt med ditt arbete. Ansök idag Utbildningen har utformats för att motsvara den tidigare statliga Steg 1 utbildningen i fråga om undervisningstid för teori och handledning. De flesta fortsättningsutbildningar till legitimerad psykoterapeut kräver idag en genomgången egen terapi på 50 timmar som inte är äldre än 5 år vid ansökningstillfället

Psykoterapeututbildningen är en specialistutbildning vilken ger möjlighet att söka socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut. På en del lärosäten har vissa utbildningar och/eller utbildningsplatser vikts för specifika yrkeskategorier, på andra lärosäten har man alltjämt enbart kvar det mer öppna förhållningssättet Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Psykoterapi / KBT, Distans.Du kan förfina sökresultatet genom att bland annat filtrera på kategori och ort eller sortera listan efter pris eller betyg Kunskap för att lösa riktiga problem inom hållbarhet, djur, natur, miljö & mat. Universitetsutbildningar inom hållbarhet, djur, natur, miljö, mat, teknik, ekonomi, skog Studierna på psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi är inriktad på att ge kompetens att självständigt arbeta psykoterapeutiskt med familjer t.ex. inom hälso- och sjukvården. Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen. Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med inriktning familjeterapi, 90hp, VT14-HT16. Litteraturlist

Yh-utbildningar till psykoterapeut. Utbildningen har lagts till i listan till höger. Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. Efter utbildningen ska du kunna arbeta självständigt med personer som har psykiska funktionsnedsättningar i deras aktuella miljö Vår steg 1 utbildning i KBT syftar till att ge breda och djupa kunskaper om kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi avseende grundläggande teorier, modeller, begrepp och metoder. Utbildningen syftar också till att ge färdigheter att tillämpa dessa kunskaper vid mindre komplex problematik såsom ångest- och depressionstillstånd Utbildning. Psykoterapeut är ett legitimationsyrke, där Socialstyrelsen utfärdar legitimation. För att utbilda dig till psykoterapeut går du Psykoterapeutprogrammet, en högskoleutbildning som är en påbyggnadsutbildning. De flesta legitimerade psykoterapeuter i Sverige är i grunden psykologer

Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet utbildar psykologer. I slutet av den 5-åriga utbildningen arbetar psykologkandidaterna med psykologisk behandling/psykoterapi. I detta arbete får de handledning av legitimerade psykologer/psykoterapeuter och erfarna handledare En psykoterapeut är en person som har genomgått en godkänd utbildning i psykoterapi och som yrkesmässigt ägnar sig åt psykoterapi. Utbildningen leder till att man får psykoterapeutexamen och legitimation. Utbildningen till psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning för flera olika yrkesgrupper, till exempel psykolog, socionom och läkare

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp - Linköpings universitet

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp - Linköpings universite

Utbildning - Psykologiska institutione

Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Den grundläggande psykoterapiutbildningen eller motsvarande ska ha varit inriktad mot kognitiv beteendeterapi Vill du i framtiden jobba som psykoterapeut? Det finns många olika yrkesutbildningar till psykoterapeut att välja mellan. Hitta din utbildning här Terapeuterna går antingen på Grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1) eller på det legitimationsgrundande Psykoterapeutprogrammet, 90 hp (steg 2) med inriktning individuell psykoterapi med vuxna eller familjeterapi. Terapeuterna har kontinuerlig handledning inom utbildningens ram av leg psykoterapeut med handledarutbildning Allmänna seminarieserien i psykologi, med Christin Mellner. Onsdag 26 maj, kl 14-15: Lektor Christin Mellner, Psykologiska institutionen, talar om Konflikt mellan arbete och privatliv: Nivåer och typer av (in)kongruens mellan utövade och föredragna gränser mellan arbete-privatliv och betydelsen av upplevd gränskontroll Du ansöker till utbildningarna via Antagning.se. Göra en sen anmälan. Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat. De kurser och program som har platser kvar inför höstterminen, öppnar för sen anmälan tidigast i mitten av juli. Inför vårterminen gäller mitten av december. Sen anmälan. Studieväglednin

Carin Reiman Psykologmottagning i Örebro

Här hittar du distansutbildningar! Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna. Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Psykoterapeut, Yrkesutbildning Kompetensutveckling / Kurs Universitet / Högskola Yrkeshögskola (YH) Yrkesutbildning Folkhögskola Komvu Våra utbildningar ges som statligt finansierad utbildning, och/eller som uppdragsutbildning. De statligt finansierade kurserna och programmen söker du via www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Uppdragsutbildningarna söker du på ki.se/uppdragsutbildnin

Grundläggande psykoterapi Socialhögskola

För dig som vill utvecklas i din yrkesroll och bedriva KBT under handledning eller studera vidare till legitimerad psykoterapeut (Steg-2) på Universitet. En gedigen utbildningen som följer de riktlinjer och kriterier som finns för den grundläggande psykoterapiutbildningen (steg-1). Utbildningen ger möjlighet att studera vidare till legitimerad psykoterapeut (Steg-2) om du uppfyller de övriga behörighetskraven som du kan läsa om hos respektive utbildningsinstans Vid Örebro universitet ges utbildning på forskarnivå i 24 ämnen

Psykoterapeut med inriktning familjeterapi, 90 hp. Studierna på psykoterapeutprogrammet med inriktning familjeterapi är inriktad på att ge kompetens att självständigt arbeta psykoterapeutiskt med familjer t.ex. inom hälso- och sjukvården. Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen En legitimerad psykoterapeut är i Sverige en person som har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning och som yrkesmässigt ägnar sig åt psykoterapi.Psykoterapeuter är experter på behandling av psykiska och relationella problem med psykologiska metoder. Utbildningen till psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning Utbildning till ACT-terapeut. HumaNovas basutbildning i psykoterapi är baserad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och vänder sig till dig som vill utvecklas med nytänkande - den tredje vågens KBT. ACT är en evidensbaserad psykoterapiform som lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande och Mindfulness. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år

Psykoterapeutprogrammet, Individualpsykoterapi med

HumaNovas Diplomerad Samtalsterapeut-utbildning är en yrkesutbildning som inkluderar en basutbildning i integrativ psykoterapi (steg 1) och vänder sig till dig som vill arbeta med och bidra till mänskligt växande. Utbildning - Samtalsterapeut. Målet med utbildningen är att du ska bli en kompetent, trygg och insiktsfull samtalsterapeut Det är Finlands Svenska Psykoterapiförening som planerar en utbildning med psykodynamisk inriktning, som om allt går enligt planerna kunde starta 2022. - Vi har försökt två gånger tidigare i samarbete med Helsingfors universitet, men inte fått tillräckligt med sökande som fyllt kraven på tidigare utbildning S:t Lukas bildades av människor från olika människovårdande områden. De medförde kunskap om det andliga, sociala och kroppsliga och förenade dessa i en helhetssyn på människan. Verksamheten kom efter några år att inriktas på mottagning för samtal och ett institut för själavård och psykisk rådgivning öppnades. Tidigt insåg man behovet av utbildning och startade studiecirklar

Sveriges längsta universitet SLU har tre huvudcampus men bedriver utbildning på flera platser i Sverige. Från Umeå i norr, via Uppsala till Alnarp i söder kan vi med stolthet kalla oss för Sveriges längsta universitet Under förutsättning att du erhåller regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut får du efter genomgången steg 1 utbildning behörighet att behandla klienter med KBT. Syfte Vår steg 1 utbildning i KBT syftar till att ge breda och djupa kunskaper om kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi avseende grundläggande teorier, modeller, begrepp och metoder Psykoterapeut är en specialiseringsutbildning som är öppen för människor som studeras människovårande ämnen. Dvs. präster, psykologer, läkare, socionomer, sjuksyrror. Kanske beteendevetare också. Av alla leg. psykoterapeuter är det endast läkare med psykoterapilegitimation som får skriva ut recept Lunds universitet söker 10 000 barnfamiljer för studie Lunds universitet är på jakt efter 10 000 barnfamiljer för en omfattande studie om hur små barn under tre år mår inom olika familjekonstellationer Vi vet idag att barn skapar likviktiga relationer till fler än en person från början, säger Ellia Psouni, docent i utvecklingspsykologi

Psykoterapeututbildning på Universitet & Högskolo

Stöd Malmö universitet Om oss . Om oss Jobba hos oss Vision, mål och Strategi 2022 Ledning och organisation Fakulteter och institutioner Globalt engagemang För media Musikverksamhet Utbildning. Niv. Folkuniversitetet har ett brett utbud av kurser, utbildningar och skolor. Kunskap förändrar - välkommen till Folkuniversitetet Utbildning på forskarnivå Samverkan & Innovation Innovation - så arbetar vi Populärvetenskapliga arrangemang Projekt och samarbeten Skolsamverkan För dig som är arbetsgivare Donera till universitetet Alumn Om universitetet Universitetet i korthe Psykoterapeut sedan 2005 då jag fick min legitimation. Har en beteendevetenskaplig utbildning från Karlstads Universitet med inriktning psykologi. På den utbildningen lärde vi oss grunderna för olika psykologiska skolor med tyngdpunkt på den kognitiva skolan CTNotes används och upattas vid utbildning av psykologer, psykoterapeuter och andra behandlare inom psykoterapi både vid universitet och på andra skolor. Studenterna får tillgång till smidiga funktioner för bl.a. journalföring och digital skattning av klienter. Handledningsmodulen ger handledarna möjlighet att följa studenternas arbete

Du kan också söka psykoterapi via ett universitet eller institut som utbildar psykologer eller psykoterapeuter. Då kan du få träffa en person som är under utbildning, och som utför psykoterapin under handledning. Samtalen spelas in eller filmas för att underlätta handledningen och säkerställa en bra behandling Vad är skillnaden mellan psykoterapeut, psykolog och psykiatriker? En legitimerad psykoterapeut har genomgått den ovan beskrivna utbildningen till psykoterapeut.. En legitimerad psykolog har femårig högskoleutbildning plus ett års praktik (PTP). Psykologen arbetar inom många områden t ex inom arbetspsykologi, skolan, rättsväsendet, omsorgsvården och den psykiatriska vården leg. psykoterapeut på psykoterapi, utbildning och konsultation Stockholm, Stockholms län, Sverige 65 kontakter. Gå med Head of department, Department of Psychology, Gothenburg University på Göteborgs universitet Sverige. Laura Forsberg. Laura Forsberg Överläkare på Västra Götalandsregionen. Psykoterapeut PLB Psykoterapi& Utbildning Sverige 50 kontakter. Gå med för att skapa kontakt PLB Psykoterapi& Utbildning. Psykopterapisällskapet i Stockholm. Anmäl profilen Stockholms universitet Stockholms universitet Fil.kand. Uppsala universitet Uppsala.

Psykoterapeutprogrammet, Familje- och systemorienterad

Jag är legitimerad existentiell psykoterapeut. Detta innebär att själva inriktningen på psykoterapeutexamen (steg 2) vid LiU var formellt existentiell. - Handledar- och lärarutbildad vid Linköping universitet-Gruppanalytisk utbildning vid Gruppanalytiska Institutet Göteborg är en stad som, tack vare psykologprogrammet på Göteborgs Universitet, länge legat i framkant både vad gäller forskning och utbildning inom psykologi. Psykologer i Göteborg finns att hitta i alla delar av staden, såväl centrum som i Hisingen, Högsbo och Älvsborg Btingberg - psykoterapi, handledning och utbildning. 124 likes. Psykoterapi med integrativ och relationell grund. Tar emot klienter på mottagning vid..

Utbildning till psykoterapeut - Psykoterapicentru

Utbildningen till psykoterapeut är tänkt att vara en fortsättning på grundläggande psykoterapiutbildning. Psykologprogrammet är en yrkesutbildning och innehåller grundläggande psykoterapiutbildning, vilket gör psykologer behöriga till psykoterapeut-utbildningar, men vissa andra krav kan behöva uppfyllas, som t.ex. krav på arbetslivserfarenhet utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Du kan dock få studiestöd för en uppdragsutbildning på polisprogrammet vid Umeå universitet samt vid polisutbildningen vid Linnéuniversitetet och Södertörns högskola Psykoterapeut, Yh-utbildning. Hitta din utbildning! Här hittar du eftergymnasiala utbildningar i Sverige och utomlands. Varje utbildning har en beskrivning där du hittar all nödvändig information samt möjligheter för dig att komma i kontakt med skolan eller utbildningsanordnaren Psykoterapeut är en skyddad titel som bara får användas av den som har en psykoterapeutlegistimation. För att utöva yrket och behålla sin legitimation krävs att man vet vad som gäller Lönestatistik för Psykoterapeut gör att du enkelt ser om du har rätt lön. Medellöner för detta yrke och andra inom Hälso- och sjukvård, samt annan nyttig statistik

Göteborg: Göteborgs Universitet. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. 45-61 (16 s) Bahner J (2016): Så nära får ingen gå. En studie om sexualitet, funktionshinder och personlig assistans. Göteborg: Göteborg universitet, institutionen för socialt arbete. 1-52 & 83-114. (83 s. Sök efter nya Psykoterapeut-jobb i Karlskoga. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 55.000+ annonser i Karlskoga och andra stora städer i Sverige Grundläggande utbildning i psykodynamisk teori och praktik (Steg I) Historik. Den grundläggande utbildningen i psykodynamisk teori och praktik utformades vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet i början av 1980-talet av Mats Mogren, en av grundarna av GPI och var den första i Sverige som gav Steg 1-kompetens i ordinarie psykologutbildning Utbildning till psykoterapeut omfattar 3 års studier, vanligen på halvfart. Denna utbildning ges vid universitet eller enskilda institut för psykoterapeututbildning med examensrätt. Bara den som är legitimerad psykoterapeut får inom hälso- och sjukvård kalla sig psykoterapeut

ACTsmartOm oss – samtalsbolaget

Psykoterapeut­programmet Karolinska Institutet Utbildnin

Utbildningen ges digitalt via webplattform och inkluderar föreläsningar, digital workshop i smågrupper, eget kliniskt arbete med distanshandledning i grupp. Kursen omfattar 5 teoridagar, handledning 45-60 min/vecka i 40 veckor samt 2 skriftliga examinationsuppgifter Utbildningen pågår under minst två år och innehåller existentiell filosofi, psykologi och samtalsmetodik. Den motsvarar total 60 högskolepoäng. • PSYKOTERAPEUTER När du har gått utbildningen så kan du som är leg. psykoterapeut söka auktorisation som existentiell psykoterapeut

Utbildning för leg

Legitimationsgrundande utbildning till psykoterapeut finns på psykoterapeutprogrammet inom högskola/universitet. Utbildningen omfattar tre år på halvtid och finns vid flera av landets högskolor och universitet samt hos ett antal fristående (privata) utbildningsanordnare

Samtalsmottagning för äldre – DiakonistiftelsenPersonal: Studenthälsan: LiU student: Linköpings universitet

Det finns två lärosäten i Stockholm, Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Det är en gedigen grund om man senare väljer att vidareutbilda sig till psykoterapeut. Som legitimerad psykolog kan man efter tre års yrkesutövning vidareutbilda sig till leg psykoterapeut, vilket är en deltids utbildning under tre år Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi , 2008, Linköpings universitet Grundläggande psykoterapi utbildning (steg 1), psykodynamisk inriktning, 1995, Linköpings universitet Socionomexamen 1982, Göteborgs universitet Mottagning i Linköping Torggatan 4, 2 tr Kontaktuppgifter Skicka e-pos Om du vill jobba som psykolog eller inom psyko är det en utbildning på universitet eller högskola som gäller. Är du däremot intresserad av psykologi, vill förbereda dig för högre studier, läsa upp eller in ett ämne för att höja dina betyg så ska du istället läsa en komvuxkurs Utbildningar i psykoterapi Psykoterapiutbildningar utöver de som ingår i den behörighetsgrundande psykoterapiutbildningen. Det kan t ex vara ytterligare grundläggande psykoterapiutbildningar som inte ingår under punkt 1 och som minst mot-svarar 7,5 högskolepoäng. Ange även vilken högskolepoäng din utbildning motsvarar. Bilaga nr Bilaga n

 • Pusse Fahrrad Lebach.
 • Färdiga efterrätter ICA.
 • Black Eyed Peas time of my life clean.
 • Judiskt äldreboende.
 • Söderbärke kommun.
 • Hur långt kan en helikopter flyga på en tank.
 • Nassau Capital Princeton.
 • Viltfond innehåll.
 • Frauenwahlrecht Finnland.
 • Kalla såser.
 • Land vermieten Solar.
 • Helan går 1957.
 • Lagbok 2020 Akademibokhandeln.
 • Cadmium health effects.
 • Salong Självfallet Göteborg.
 • Telia köper TV4.
 • Nya Workbuster.
 • Torsion spring mechanism.
 • Skarp profil korsord.
 • Chalmers GK medlemskap.
 • Anchor podcast hosting.
 • Gravrost.
 • Popnittång elektrisk.
 • Bora Bora Flugzeit direktflug Frankfurt.
 • Regensburg Naab.
 • Best comedy anime 2014.
 • EinzelTicket Preis.
 • Pågen danskt rågbröd nyttigt.
 • Wpcap DLL is missing Windows 10.
 • Only Built 4 Cuban Linx samples.
 • Windows 10 Start menu replacement 2019.
 • Frisörsax paket.
 • Hotel m.
 • Laga sprucken vinyl.
 • Kelly and colin 90210.
 • Panteisme og ateisme.
 • Exodus movie 1960 Netflix.
 • Visit Orlando.
 • Google Maps Calgary Street View.
 • Kyldes ned.
 • Evenemang Lidköping.